GVO

Iedere leerling heeft recht op onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij het leer- en ontwikkelingsniveau van de leerling en opleidt tot een volwaardig diploma. Het is de taak van het onderwijs leerlingen voor te bereiden op de samenleving, zodat iedere leerling zelfredzaam is en optimaal regie over het eigen leven heeft. Op dit moment is het voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen, fysieke en/of psychiatrische problematiek onvoldoende het geval. 

Docenten in het VSO moeten beschikken over vakkennis en gespecialiseerd zijn in problematiek van de betreffende doelgroep. Hier worden leerlingen vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om de overstap naar regulier (vervolg) onderwijs te maken en om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Daarmee is het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO).

Het werk is vakinhoudelijk gelijk aan het werk in het regulier voortgezet onderwijs. Daarom vragen wij de regering middels dit manifest om het huidige voortgezet speciaal onderwijs te hernoemen naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs en te laten vallen onder het voortgezet onderwijs qua wetgeving en cao. 

 

Het voortgezet speciaal onderwijs past niet in de cao en wetgeving van het basisonderwijs, omdat:

 

·        de leeftijdscategorie van 12 tot en met 20 jaar is;

·        de vakinhoudelijke eisen gelijk zijn aan het voortgezet onderwijs;

·        er een te groot verschil met het salaris van het voortgezet onderwijs is;

·        er minder voorbereidingstijd voor lessen is dan in het voortgezet onderwijs;

·        er minder tijd is voor begeleiding van leerlingen dan in het voortgezet onderwijs;

·        er per docent meer lesuren gegeven worden dan in het voortgezet onderwijs;

·        er hierdoor door de school geen examens mogen worden afgenomen.

 

Wij willen:

 

·        dat voortgezet speciaal onderwijs gewijzigd wordt in gespecialiseerd voortgezet onderwijs;

·        de cao voortgezet onderwijs. Dat maakt het werken in het vso aantrekkelijker;

·        dat leerlingen beter kunnen doorstromen naar het reguliere (vervolg)onderwijs.  

 

Om de kansengelijkheid te vergroten hebben onze leerlingen recht op goed onderwijs!

 

Steun onze petitie op petities.nl

“van voortgezet speciaal onderwijs naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs”

Volg ons op

 Twitter. LinkedIn, Facebook of Instagram: @vanvsonaargvo

 

 

GVO