GVO

Petitie

Leerlingen met leer-, gedrags-, fysieke en/of psychiatrische problematiek vanaf 12 jaar krijgen vaak niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Het VSO valt onder het basisonderwijs. Hierdoor lukt het niet om de leerling volwaardig voortgezet onderwijs aan te bieden. Dit moet veranderen.

Manifest

Iedere leerling heeft recht op onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij het leer- en ontwikkelingsniveau van de leerling en mogelijk opleidt tot een volwaardig diploma. Zodoende hebben wij het volgende manifest geschreven.

Nieuws

Op onze nieuwspagina vindt u al ons laatste nieuws in de vorm van artikelen waarin wij genoemd worden of die met onze actie te maken hebben. Zo staan er kranten artikelen tussen maar ook posters die wij gemaakt hebben en nog meer nieuws omtrent onze actie.

GVO