GVO

Wij staan in het regeerakkoord !!!

Zoals jullie allemaal gelezen en gehoord hebben staan we in het regeerakkoord. Hieronder staat het, geel gearceerd. Met dank aan een ieder die zich hiervoor heeft ingezet gaat het dan toch gebeuren. Het voortgezet onderwijs erkenning en de leerlingen krijgen waar ze recht op hebben. Nog beter gespecialiseerd onderwijs.

 

Betekent dit dan het einde van gvo.nu? Natuurlijk niet. Wij hopen zo spoedig mogelijk met zowel de bonden als de minister in gesprek te kunnen om uitvoering te gaan aan deze woorden. Want het mag natuurlijk niet bij woorden blijven. Belofte maakt en wat ons betreft wordt “zo snel mogelijk” in ieder geval voor het einde van dit schooljaar ingezet. Over de uitvoering en de uitvoering denken wij graag mee als expertisegroep.

GVO