GVO

Wij staan in het regeerakkoord !!!

Zoals jullie allemaal gelezen en gehoord hebben staan we in het regeerakkoord. Hieronder staat het, geel gearceerd. Met dank aan een ieder die zich hiervoor heeft ingezet gaat het dan toch gebeuren. Het voortgezet onderwijs erkenning en de leerlingen krijgen waar ze recht op hebben. Nog beter gespecialiseerd onderwijs.

 

Betekent dit dan het einde van gvo.nu? Natuurlijk niet. Wij hopen zo spoedig mogelijk met zowel de bonden als de minister in gesprek te kunnen om uitvoering te gaan aan deze woorden. Want het mag natuurlijk niet bij woorden blijven. Belofte maakt en wat ons betreft wordt “zo snel mogelijk” in ieder geval voor het einde van dit schooljaar ingezet. Over de uitvoering en de uitvoering denken wij graag mee als expertisegroep.

Wandelen met de minister

Donderdag 10 november mocht Henk Vegter, lid van onze actiegroep, wandelen met de minister. Hij nam zijn adjunct-directeur (Niels Krol) en zijn bestuurder (Marleen Lemstra) mee naar Den Haag om samen de wandeling te maken. 


Met een luisterend oor en een open en meedenkende houding heeft de minister opnieuw een positieve indruk gemaakt. Natuurlijk is er gesproken over de staatsexamens. Gelukkig zijn we het meer dan eens dat onze leerlingen voorop staan en recht hebben op het bekendmaken van hun cijfers als reguliere leerlingen de resultaten ook krijgen. 

 

Er wordt ook gesproken over het gespecialiseerd voortgezet onderwijs, de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Wij moeten als werkveld betrokken worden bij deze invlechting. Ook hierover zijn we het eens. 

 

 Tot slot werd de minister uitgenodigd voor een bezoek aan de Lelystadse GVO scholen. Hopelijk gaat dit bezoek snel gebeuren.

GVO